Logotyp
Huvudbild på sida

Affärsidé och vision

Laxåhem ska erbjuda ett varierat och miljöutvecklat fastighetsbestånd med bostäder och lokaler i en trivsam och attraktiv miljö genom att förvalta och utveckla fastigheter med hyresgästen i centrum.

Vår vision

En bättre värd.