Logotyp
Huvudbild på sida

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter

Arild Wanche, ordförande
Jeanette Günther, vice ordförande
Ingemar Schön
Geoffrey Lameck
Eva Hermansson
Jerry Sahl
Tommy Holmquist

Revisor

Peter Söderman, PwC
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Hans Olsson, PwC
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Charles Swenson

Lekmannarevisors suppleant

Tanja Hougaard