Logotyp
Huvudbild på sida

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter

Arild Wanche, ordförande
Jeanette Günther, vice ordförande
Ingemar Schön
Thorbjörn Bäckrud
Eva Hermansson
Klas-Göran Vilgren
Mikael Wallin 

Revisor

Peter Söderman, PwC
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Hans Olsson, PwC
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Charles Swenson

Lekmannarevisors suppleant

Tanja Hougaard