Logotyp
Huvudbild på sida

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter

Ingemar Schön, ordförande
Arild Wanche, vice ordförande
Fredrik Jansson

Paul Särnholm
Eva Hermansson

Klas-Göran Vilgren
Mikael Wallin 

Revisor

Hans Olsson, PwC
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Peter Söderman, PwC
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Björn Brohmée

Lekmannarevisors suppleant

Tanja Hougaard