Logotyp
Huvudbild på sida

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter

Arild Wanche, ordförande
Ingemar Schön, vice ordförande
Thorbjörn Bäckrud

Paul Särnholm
Eva Hermansson

Klas-Göran Vilgren
Mikael Wallin 

Revisor

Hans Olsson, PwC
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Peter Söderman, PwC
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Charles Swenson

Lekmannarevisors suppleant

Tanja Hougaard