Logotyp
Huvudbild på sida

Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler

Denna policy avser uthyrning av kommersiella lokaler som ägs eller förvaltas av AB Laxåhem.

Syfte

Uthyrningspolicyn ska ange tydliga riktlinjer och grundar sig på lagar, ägardirektiv och affärsmässighet. Lokaluthyrningen ska ha fokus på att vara situationsanpassad för vart tillfälle rådande behov utifrån respektive bolags långsiktiga affärsplaner. Uthyrningen av lokaler ska präglas av proffessionalitet och god service.

Grundkrav

  • Lokalerna hyrs ut på affärsmässiga grunder
  • Företagaren/företaget ska vara en registrerad firma för att få teckna ett hyresavtal
  • Företagaren/företaget får inte ha betalningsanmärkningar
  • Företagaren/företaget ska kunna lämna referenser från tidigare fastighetsägare
  • Företagaren/företaget får inte ha några skatteskulder
  • Företagaren/företaget ska ha en långsiktig hållbar affärside för sin verksamhet
  • Utbudsmixen avgör vilken typ av verksamhet som erbjuds aktuell lokal
  • AB Laxåhem avstår från att hyra ut till verksamheter som skapar otrygghet för andra

Tillämpning

Det viktigaste är att varje hyresgäst prövas utifrån sina förutsättningar och att uthyrningsprocessen förs med en god dialog med den sökande för att säkerställa transparensen i uthyrningen. Uthyningspolicyn ska vara ett stöd för såväl styrelse, personal, nya och gamla hyresgäster och säkerställa att rätt hyrestgäst får rätt lokal.