Logotyp
Huvudbild på sida

Vårt miljöarbete

Vi fortsätter med att installera närvarostyrd belysning i trapphusen för att öka tryggheten och minska energianvändningen. Därefter ska även närvarostyrd belysning installeras i andra gemensamma utrymmen som källare, vind och tvättstugor.

Från 2018 procuceras all vår fastighetsel av solel. Alla fordon från personbilar till arbetsfordon som traktorer och lastbil - drivs antingen med el eller HVO biodiesel.