Logotyp
Huvudbild på sida

Organisation och medarbetare

Besöksadress:
Casselgatan 6, Laxå

Postadress:
AB Laxåhem, Box 40, 695 21 Laxå

Telefon: 0584-47 35 00
E-post: epost@laxahem.se

Vid avvikelse på telefontid och öppettid - läs under Nyheter på hemsidan.

Kontoret är öppet för besök måndagar kl. 13.00-18.00.

Övriga tider tar vi emot bokade besök.

För att boka besök - maila eller ring den person ni söker enligt info vid bild nedan eller telefon 0584-47 35 00.

Våra telefontider till Bostadssökande och Felanmälan är som vanligt, se nedan.

Ordinarie besökstider
måndag kl 13.00 – 18.00

Bostadssökande telefontid
Måndag - torsdag kl 10.00 - 12.00
0584-47 35 02

Störningsärenden
Vid störningsärenden ring Trygghetsjouren 0584-101 13

Felanmälningar
Dagtid 0584-47 35 11
Vid akuta fel kvällar och helger ring Laxåhems trygghetsjour som nås via SOS Alarm på telefon 0584-101 13

Roberth Huss
VD
Tel: 0584-47 35 04
roberth.huss@laxahem.seInger Eriksson
Marknad- och uthyrningsansvarig
Tel: 0584-47 35 02
Telefontid måndag – torsdag kl 10.00 – 12.00 inger.eriksson@laxahem.se

Kerstin Hjalmarsson
Ekonom och HR-administratör
Tele: 0584-47 35 01
kerstin.hjalmarsson@laxahem.se

Olof Nilsson
Teknisk förvaltare
070-326 47 03
olof.nilsson@laxahem.se

Annethe Jonsson Eriksson
Ekonomichef
Tele: 0584-47 35 03
annethe.jonsson@laxahem.se

Per Gustafsson
Förvaltningschef
Tele: 070-326 47 06
per.gustafsson@laxahem.se

Fastighetstekniker

Samtliga nås via vår växel, 0584-47 35 00

Thomas Pettersson
Bobo Jönsson
Roland Johansson
Mahmoud Kusa